UwBudgethulp

Gecertificeerd Budgetcoach

Diensten

Onze hulp is persoonlijk, direct en altijd met oog voor de problemen die er zijn. We kunnen maar niet genoeg benadrukken dat snel en vooral bijtijds handelen topprioriteit verdient.  Er zijn relaties die ter voorkoming van problemen, periodiek coaching en inzicht vragen van ons.


 

Opdrachtgever

 

 

Omschrijving

 

Werkgevers

Als werkgever kunt u problemen ondervinden, indien er financiële troubles zijn bij een van uw personeelsleden. Uit empatisch oogpunt kunt u ons inschakelen maar ook om ziekteverzuim te voorkomen. Veel ziektegevallen ontstaan direct of indirect door oplopende schulden. (* btw is verrekenbaar en onze kosten zijn als bedrijfskosten aftrekbaar)

Instellingen

Als woningbouwvereniging, hypotheekverstrekker, arbodienst enz. kunt u ook gebruik maken van onze diensten. In overleg met u zullen we een traject opstarten en uw specifieke wens daarin meenemen. We kunnen voor u veel betekenen zodat verdere (betaal)problemen voor nu en de toekomst voorkomen kunnen worden.  

Ondernemers / ZZP

Voor ondernemers hebben we een uitgebreid pakket van zaken, zeker bij hen kan er veel gedaan worden zowel zakelijk als privé. (* btw is verrekenbaar en onze kosten zijn als bedrijfskosten aftrekbaar)

Nabestaanden

Indien uw partner komt te overlijden of reeds overleden is komt er veel op u af. Buiten het verdriet en uw mindere focus op de randzaken ontstaan makkelijk geldelijke problemen. We bieden direct ondersteuning met de administratieve rompslomp uit handen te nemen.  Zo zorgen we dat problemen op financieel vlak voorkomen kunnen worden.    

Particulier

Heeft u zelf problemen met uw huishoudboekje en overziet u het niet meer.  Of iemand in uw familie of kennissenkring kan het niet meer bolwerken dan kunt u ons uiteraard inschakelen. 

Wilt u verdere uitleg of informatie, klik dan hier .


Voorkomen is beter dan genezen. Oplopende schulden zijn vaak oorzaak van enorme financiële en  emotionele problemen met grote gevolgen voor de gehele omgeving!


De werkzaamheden van UwBudgethulp zijn zeer divers en zullen van persoon tot persoon verschillen, afhankelijk van de hulpvraag. Vaak wordt er vooraf een afspraak gemaakt over de verrichtingen en het uurtarief dat er voor geldt. Grofweg komt het op het volgende neer.  

  • Gratis kennismakingsgesprek;
  • Intakegesprek;
  • Budgetmaandoverzicht maken met inkomsten en uitgaven op locatie of via beeldbellen;
  •  Eventuele schuldeninventarisatie maken; 
  • Budgetplan uitwerken, doorrekenen en bespreken met de nodige bespaaradviezen;
  • Na 1-2 maanden gesprek en huidige situatie evalueren;               
  •  Coachingstraject opstarten.

 

Daarnaast kunt u ook denken aan extra werkzaamheden zoals:

  • Administratie ordenen;
  • Betalingsregelingen treffen met schuldeisers;
  • Periodieke controle van het uitgavenpatroon.     

Graag maken we voor u een offerte op maat en bespreken persoonlijk de mogelijkheden. Ook zijn er pakketten samengesteld onder andere gericht op werkgevers die hun werknemers bij willen staan in de precaire situatie die een werknemer kan ondervinden als er financiële problemen zijn. 

Wilt u meer informatie neemt u dan contact  met ons op.